Ateneu Llibertari Estel Negre
Qui som? Multimèdia Publicacions Butlletí Estel Negre Anarcobiblioteca Anarcoefemèrides Bloc de l'ateneu Enllaços

Qui som?

Què és un ateneu llibertari?


La nostra societat marxa cap a l'alienació de l'individu, engolit en ciutats dormitori, despersonalitzat enmig del gegantisme (de la ciutat, de la fàbrica, de la burocràcia, etc.), frenat i endormiscat en les seves inquietuds i iniciatives pels mitjans de difusió del poder (televisió, premsa, ràdio, publicitat, internet, etc.), pels sistemes d'integració i de domesticació (família, escola, exèrcit, presó, església) i per l'estímul de certs hàbits (alcohol, drogues, discoteques, futbol). Amb tots aquests elements, l'Estat està aconseguint gradualment una major integració del poble dins d'uns aberrants motllos preestablerts i d'una major adhesió a una degradant escala de valors. Així se'ns condueix a una societat amorfa, deshumanitzada, maquinal, sense iniciatives ni imaginació creativa. L'individu ha perdut pràcticament el paper de protagonista de la seva pròpia vida. Es fomenta la insolidaritat, la competència, «és més el que més té», no es potencia el grup. Les tradicionals reivindicacions del poble oprimit s'estan perdent, no s'aspira a una societat millor pe a tothom, sinó per a un mateix. Patim una opressió social sistemàtica que aplega àmplies capes socials, sobretot les més baixes.

Davant de tot això sorgeix, de manera natural, la protesta, l'acte de rebel·lia. Els ateneus llibertaris poden ajudar a canalitzar aquestes accions i oferir alternatives al sistema politicoeconòmic i social vigent.

Un ateneu llibertari és una associació cultural amb caràcter propi, completament autònoma de qualsevol ens polític o organització sindical o social, que rebutja per principi tot comportament autoritari, vingui d'on vingui.

Els ateneus llibertaris pretenen crear una alternativa a la cultura institucional i burgesa, a la cultura com a consum, difonent el pensament àcrata i intentant plasmar aquests ideals a la vida quotidiana.

Què és l'Ateneu Llibertari Estel Negre?


A la nostra ciutat totes les iniciatives culturals són de caràcter institucional i això implica que hem de menjar la cultura del seu menú. Exposicions elitistes que interessen a molt poca gent i amb unes despeses astronòmiques, concerts de música que ens deixen sense un euro o ens deixen plens de cops blaus de les magranes de la policia, cursets que els hem d'abandonar als dos dies per avorrits, xerrades-col·loquis que encara amb un litre de cafè quedem adormits, etc.

La gent, especialment el jovent, necessita canviar de menú, canviar de cultura; realitzar activitats que ells mateixos facin, crear una cultura alternativa a tota aquesta domesticació institucional i politiquera. Això és el que pretén l'Ateneu Llibertari Estel Negre.

L'Ateneu vol crear una xarxa d'activitats de tot tipus on puguin participar tota la gent que estigui interessada: biblioteca, servei de llibreria, videoteca, cursets gratuïts, serveis socials, xerrades, debats, conferències, tertúlies, exposicions, publicacions, esplai, etc.

Dins l'Ateneu es fan les coses que interessen la gent i no les que vol l'Estat. Les persones reunides dins l'assemblea decideixen, en un marc d'igualtat, les tasques a dur a termini.

Si vols canviar de menú, si vols que les teves decisions serveixin per qualque cosa i no paper xop dins d'una urna...

Vine a Estel Negre!

Ateneu Llibertari Estel Negre · Joan Alcover, 54 (07006 Palma) · Telèfon i fax - 971 726 461 · Adreça postal: Apartat 1566 (07080 Palma) · Correu electrònic