---

Barcelona Libertaria

El 23 de juliol de 1977 surt a Barcelona (Catalunya) el diari gratuït Barcelona Libertaria. Tret pel Col·lectiu Ajoblanco --Pepe Ribas, Toni Puig, Litus, Pepita Galbany, Francesc Boldú, entre d'altres--, editor de la revista mensual anarquista Ajoblanco, es va publicar amb l'única finalitat de ressenyar els debats, els actes i les expressions artístiques portades a cap durant les «Jornades Llibertàries Internacionals» de Barcelona realitzades entre el 22 i el 25 de juliol de 1977. El grup editor va rebre el suport del diari parisenc Liberation i de diversos militants de la Confederació Nacional del Treball (CNT), especialment del Sindicat d'Espectacles. Es van publicar tres números amb una tirada d'uns 40.000 exemplars diaris.

---

Capçalera de Barcelona Libertaria

---

Barcelona Libertaria, 1 (23-07-1977)

---

Barcelona Libertaria, 2 (24-07-1977)

---

Barcelona Libertaria, 3 (25-07-1977)

---

Escriu-nos

---