---

Resolució del Petropavlovsk (28 de febrer de 1921)

Kronstadt

Després d'haver sentit l'informe dels representatns enviats per l'assemblea general de tripulacions de bucs a Petrograd per investigar-hi la situació regnant, resolvem:

1) Vist que els actuals soviets no expressen la voluntat dels obrers i camperols, celebrar immediatament noves eleccions mitjançant vot secret, amb llibertat perquè tots els obrers i camperols hi puguin realitzar a propaganda en el període previ;

2) Donar llibertat d'expressió i de premsa als obrers i camperols, als anarquistes i als partits socialistes revolucionaris d'esquerra,

3) Assegurar la llibertat de reunió per als sindicats i les organitzacions pageses;

4) Cridar a una conferència d'obrers sense partit, soldats de l'Exèrcit Roig i marines de Petrograd, Kronstadt i de la província de Petrograd, per a una data no posterior al 19 de març de 1921;

5) Alliberar tots els presos polítics dels partits socialistes, així com tots els obrers, camperols, soldats i marins empresonats vinculats amb els moviments obrers i pagesos;

6) Triar una comissió que revisi els processos dels tancats a presos i camps de concentració;

7) Supressió de tots els politotdiel [seccions polítiques del Partit comunista existents en la major part de les institucions de l'Estat], perquè cap partit ha de tenir privilegis especials en la propaganda de les seves idees ni rebre cap subvenció per part de l'Estat. S'han d'establir, emperò, comissions culturals i d'educació elegides localment i finançades per l'Estat;

8) Supressió immediata de tots els zagraditelnyé otriady [destacaments policíacs creats oficialment per lluitar contra el sabotatge, però que finalment confiscaven tot el que trobaven a la població afamagada];

9) Igualar les racions de tots els treballadors, amb excepció dels que realitzen tasques insalubres;

10) Abolició dels destacaments comunistes de combat en totes les seves branques de l'Exèrcit, així com les guàrdies comunistes que es mantenen a fàbriques i a tallers. Si aquestes guàrdies o destacaments resultessin necessàries, es designaran en l'exèrcit prenent-los de les seves pròpies files i a les fàbriques i tallers a discreció dels obrers;

11) Donar als pagesos plena llibertat d'acció pel que fa a la terra, i també el dret de tenir ramat, amb la condició que sigui del propi treball, sense emprar treball assalariat;

12) Requerir a totes les branques de l'Exèrcit, així com als nostres camarades koursanty [cadets militars], que aprovin la nostra resolució;

13) Exigir a la premsa que faci àmplia publicitat de totes les nostres resolucions;

14) Designar una oficina de control itinerant;

15) Permetre la producció dels artesans lliures que facin servir la seva pròpia feina.

Petrichenko, president de l'Assemblea de l'Esquadra

Perepelkin, secretari

---

Escriu-nos

---