---

Conferència de Noja Ruiz (21 de març de 1937)

El 21 de març de 1937 el mestre racionalista i propagandista anarquista Higinio Noja Ruiz pronuncia la conferència «El Arte en la Revolución» al cinema Coliseum de Barcelona (Catalunya). L'acte va ser organitzat per la Confederació Nacional del Treball (CNT). El conferenciant va ser presentat pel director de Solidaridad Obrera Jacinto Torío Rodríguez (Jacinto Toryho). Aquesta conferència va ser editada aquell mateix any per les Oficines de Propaganda de la CNT i de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI).

---

Higinio Noja Ruiz en un momento de la conferència «El Arte y la Revolución» celebrada el 21 de març de 1937 al Coliseum de Barcelona [Foto de Carlos Pérez Rozas]

---

Ressenya de la conferència d'Higinio Noja Ruiz apareguda en el diari barceloní La Vanguardia del 23 de març de 1937

---

Portada del fullet amb el text de la conferència (1937)

---

Escriu-nos

---