---

María Lozano Molina (1914-2000)

El 3 de març de 1914 neix a Saragossa (Aragó, Espanya) la poetessa i militant anarquista María Lozano Molina. Sos pares es deien Rufo Lozano i Ángela Molina. Quan tenia 15 anys s'acostà al moviment llibertari i es relacionà per qüestions familiars amb el grup d'acció «Los Solidarios». També mantingué contacte amb Miguel José i Augusto Moisés Alcrudo Solórzano a través de la casa de hostes familiar freqüentada per militants anarquistes. El 24 de novembre de 1932 es casà civilment a Saragossa (Aragó, Espanya) amb el militant anarquista Ángel Mombiola Allué, amb qui tingué una filla. El juliol de 1936 participà en la lluita de carrer contra els feixistes aixecats i s'apoderà momentàniament d'Alcubierre (Osca, Aragó, Espanya). Després s'enrolà en la Columna Durruti i més tard entrà a formar part de la col·lectivitat agropecuària de Sarinyena (Osca, Aragó, Espanya). Quan acabà la guerra passà a França i fou internada al camp de concentració de Galhac (Llenguadoc, Occitània), del qual aconseguí fugir. Després s'integrà en la guerrilla de la zona de l'Alta Garona, juntament amb son company Ángel Mombiola Allué, qui morí afusellat pels nazis el 20 d'agost de 1944 a prop d'Ondas (Llenguadoc, Occitània). En 1945, un cop acabada la guerra, retornà clandestinament a la Península per trobar sa filla; en tornar, es va perdre pels Pirineus i passà grans dificultats. Instal·lada a Tolosa (Llenguadoc, Occitània), ca seva es convertí en refugi d'activistes llibertaris i en aquests anys milità en les Joventuts Llibertàries i en la Confederació Nacional del Treball (CNT), realitzant tasques per a l'Associació Internacional dels Treballadors (AIT). També ajudà la guerrilla llibertària (Francesc Sabaté Llopart) i diversos grups autònoms d'acció (MIL, GARI). En 1972 participà en la fundació de l'arxiu de documentació llibertària Centre de Recherche sur l'Alternative Sociale (CRAS, Centre de Recerca sobre l'Alternativa Social) de Tolosa, que presidí fins a la seva mort. Participà activament en la campanya contra la central nuclear de Golfech portada a terme pel col·lectiu Retonda. Fou assídua de manifestacions i de mítings fins poc abans del seu final. María Lozano Molina va morir el 19 de febrer de 2000 a Tolosa (Llenguadoc, Occitània) i cinc dies després les seves cendres van ser escampades al riu Garona.

---

María Lozano Molina

---

María Lozano Molina

---

María Lozano Molina

---

María Lozano Molina

---

Ateneu Llibertari Estel Negre

---