---

Gaspar Lloret de Aguiar

El 3 de gener de 1934 neix al barri de la Barceloneta de Barcelona (Catalunya) l'anarquista i anarcosindicalista Gaspar Lloret de Aguiar, sovint citat erròniament com Llobet o Lloret de Aguilar, conegut com El Marí. Era fill d'una família confederal. A partir de 1950, encara adolescent, amb Manuel Llatser Tomàs (Rosendo) i Antoni Miracle Guitart, participà en la reorganització de les Joventuts Llibertàries de Barcelona. En 1954 formà part del petit nucli de militants (Manuel Llatser Tomàs, Antoni Miracle Guitart i Antonio Ramia Antequera) que muntaren la impremta clandestina de Solidaridad Obrera en un local situat al número 4 bis del carrer Sant Paulí de Nola, els primers números de la qual van sortir el juny de 1954. En aquesta època treballava de mestre d'aixa. Arran de la descoberta durant la primavera de 1955 de la impremta, el 8 de juny d'aquell any va ser detingut a Cartagena (Múrcia, Espanya) on feia el servei militar. Jutjat, va ser condemnat a dos anys, quatre mesos i un dia de presó i a una multa de 50.000 pessetes, i a una pena complementària de tres mesos en cas d'impagament de la multa. El 3 de gener de 1958 va ser posat en llibertat condicional, però el 21 de gener va ser novament detingut per la Guàrdia Civil i enviat a la Casería de Ossío de San Fernando (Cadis, Andalusia, Espanya) per fer tres mesos de mili que li quedaven, essent alliberat el 26 d'abril de 1958. Un cop al carrer continuà participant en la militància clandestina i viatjà sovint a Tolosa (Llenguadoc, Occitània), on Manuel Llatser Tomàs era aleshores secretari del Comitè de Defensa i amb el qual participà en un projecte d'atemptat contra el dictador Francisco Franco. Després de la mort d'aquest, col·laborà en la reconstrucció de la CNT, però, a causa de les lluites intestines, abandonà l'organització. El maig de 2018 va publicar, amb l'ajuda de Jaume Badias Mata, la seva autobiografia sota el títol Gaspar Lloret, mestre d'aixa i llibertari.

---

Gaspar Lloret de Aguiar (1954)

---

Gaspar Lloret de Aguiar (2006)

---

Gaspar Lloret, mestre d'aixa i llibertari (2018)

---

Escriu-nos

---