---

An en Francisco Ferrer

---

Bust de Ferrer i Guàrdia conservat a l'IISG d'Amsterdam 

---

Deu anys fa, que afusellat

fores per  un mallorquí,

el qual no pot entrar aquí

perquè és un deshonrat.

Perquè  du es crimen gravat

i mai el se llevarà

pues ara i sempre serà

un criminal desfermat.

Però si ell te va matar

perseguint innobles fins,

tots ets honrats mallorquins

Francisco et varen plorar.

I avui aquí reunits

estam tots, per protestar

quantra es que te va matar,

quantra els teus inimics.

I sa protesta d'anit

serà de memòria eterna

perquè tots deim d'un sol crit

¡Viva s'escola Moderna!

---

Bartomeu Coll i Taylor

(Cultura Obrera, 18 d'octubre de 1919)

---

Escriu-nos